Zvolte jazyk
603 466 800

Autogen

autogen

Princip řezání kyslíko-acetylenovým plamenem spočívá v ohřátí kovu na teplotu jeho spalování v proudu čistého kyslíku při teplotách pod bodem tavení, aniž by došlo k roztavení kovu. Materiál se předehřívá na zápalnou teplotu řezaného materiálu. Potom se přidá proud čistého kyslíku (s obsahem 99,5 %) na předehřáté místo, který způsobí spalování materiálu. Při tomto spalování vzniká teplo, které dále zahřívá místo řezu až do větší hloubky materiálu na zápalnou teplotu, a tak pokračuje hoření materiálu po celé tloušťce. Struska se vyfouká proudem kyslíku na spodní straně obrobku. Pomalým pohybem hořáku v žádaném směru vzniká úzká řezací spára.

Dobře řezatelné materiály jsou všechny nelegované, nevytvrzené konstrukční oceli s obsahem uhlíku do 0,3 %, nízkolegované oceli ale i ocelolitina.
Na strojích NESAP KOMBI nebo NESAP KENTAUR je možné řezat plechy do tloušťky 100 mm.

<< zpět na technologii